ALMANYA’DA VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE MARKA TESCİLİ

Şirketinizin piyasaya sunduğu ürün/hizmetin diğerlerinden ayrılabilmesi marka değerini gösterir.

Marka değerinin oluşması ve artması ise satışlara doğrudan yansır. Ürün/hizmeti temsil eden logo, işaret, yazı, slogan veya sesin marka olarak Almanya Patent ve Marka Ofisi’ne (DPMA) veya Avrupa Birliği(AB) koruması için AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nde(EUIPO) tescil edilmesi gerekir.

Bu tescil ile marka hakkı kazanılır ve bu durum sadece markanın piyasadaki güvenilirliği ve değerine değil, potansiyel rakiplerinizle de hukuki yoldan baş etmeye hizmet eder. Bu nedenle marka tescili kritik bir önem taşır.

ALMANYA’DA MARKANIZI TESCİL ETMEDEN ÖNCE

Almanya’da ve AB genelinde marka tescil öncesinde yapılması gereken en önemli işlem marka incelemesidir. Bu inceleme bir nevi risk değerlendirmesidir ve önlem amaçlıdır. Almanya Marka Patent Ofisi marka başvurularında tescilli markalarla benzerliği araştırır, işaretin ayırt edici olup olmadığını, rakiplerin işaretlerine göre ne kadar farklı, orijinal ve özgün olduğunu değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda söz konusu işaret tescil ettirilir veya başvuru reddedilir. Tescil gerçekleşirse başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süren marka koruması başlar. Bu koruma yenilenebilir niteliktedir.

ALMANYA GENELİNDE Mİ AB GENELİNDE Mİ MARKA TESCİLİ?

Marka tesciliniz, piyasaya girmeye çalışan benzer markaların tescilini engelleme imkanı tanımaktadır. Böylece kendi sektörünüzdeki pozisyonunuzu koruyabilir, hukuki avantajınızı kullanabilirsiniz. Söz konusu tescil ülkesel/bölgesel koruma sağlamaktadır,  Almanya’da yapılan marka tescili  Almanya sınırlarında geçerliyken  Avrupa Birliği nezdinde yapılan marka tescilleri ise AB idari sınırları içerisinde geçerlidir. Bu nedenle marka başvurusu yaparken ticari planlara uygun olarak tercih yapılması gerekmektedir.

MARKANIN KULLANILMASI

Markalar kural olarak tescillendiği şekilde kullanılmak zorundadır. Bir başka deyişle, marka başvurusuna konu edilen logo, yazı, veya şekil tıpatıp aynı renk kombinasyonu, font ve görüntü ile kullanılmalıdır. Ayrıca bir marka tescil edildikten sonra kullanım şartına tabidir. Tescil edilen bir markanın 5 yıl boyunca hiç kullanılmamış olması tescil kaybına yol açmaktadır. Bir başka deyişle kullan veya kaybet (use it or lose it) prensibi geçerlidir. Marka kullanımından kasıt ticari hayatta o markanın yer almasıdır. Örneğin ürün/hizmet pazarlama materyallerinde markanın bulunması, marka sahibinin iznini alan bir kimse tarafından kullanılması markanın kullanılması anlamına gelmektedir.

Marka başvurusu, tescil, kullanım, tescil yenilenmesi ve  takip eden süreçlerde hakları ve yükümlülükleri farkında olarak adım atmak gerekmektedir. Aksi yöndeki kurumsal kararlar şirketin saygınlığına zarar verdiği gibi maddi zarara da sebep olur. Bu nedenle marka konusunda uzman hukukçulardan destek almak büyük önem taşır.

Fortuna Avrupa Yurtdışı İstihdam ve Danışmanlık olarak tüm bu süreçte müşterilerimize hukuki destek sağlıyor ve Almanya’da AB’de ve Birleşik Krallık’ta marka tescillerinizi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Sorularınız İçin Tıklayın
×
Yardım

Tüm soru, görüş öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz.